مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
هیدروکلریک اسید یا اسید کلریدریک یک ماده ی شیمیایی معدنی با فرمول HCl می باشد که مایعی بی رنگ با بوی بسیار تند و زننده است و گاز آن از هوا سنگین تر می باشد و در حالت منجمد دارای کریستال های می باشد و نوع صنعتی آن می تواند تا 38% تغلیظ گردد. این ماده در صورت ورود به ریه ها از طریق تنفس می تواند باعث خونریزی در دستگاه تنفسی گردد. هیدروکلریک اسید بسیار خورنده می باشد و اسیدی تک پروتونه است. هیدروکلریک اسید به طور طبیعی در معده تولید می شود. گفته می شود جابر بن حیان برای اولین بار این اسید را کشف کرده است.
کاربردهای هیدروکلریک اسید
از هیدروکلریک اسید در تولید پلاستیک ها نظیر PVC، تولید مواد رسوب زدایی و جرم گیر ها، ساخت ژلاتین، افزودنی های غذایی، چرم سازی، تهیه ی تیزاب سلطانی، اسید شویی فولاد جهت شستن اکسید آهن سطحی قبل از گالوانیزه کاری،تولید آسکوربیک اسید،کربن فعال و پلی کربنات ها، داروسازی، تولید اکسید آهن با فرایند لاکس و... استفاده می شود.
روش تولید هیدروکلریک اسید
روش های مختلفی برای تولید هیدروکلریک اسید وجود دارند، اما مرسوم ترین روش، واکنش سولفوریک اسید با سدیم کلراید (نمک طعام) می باشد. برای این منظور ابتدا سولفوریک اسید و سدیم کلراید را وارد یک کوره ی مجهز به همزن می نمایند، سپس مواد مذکور را تا حدود دمای 840 درجه ی سانتیگراد حرارت می دهند، در این حالت گاز هیدروژن کلراید ظاهر می شود، گاز حاصل را پس از سرد و متراکم کردن از میان جذب کننده عبور می دهند. گازهای احتراق که حاوی 30 درصد هیدروکلریک اسید می باشند در درجه حرارت 840 درجه سانتیگراد کوره را ترک می نمایند و از برج خنک کننده ی سیلیکایی که به شکل S می باشد و توسط آب خارجی خنک می شود عبور می نماید و سپس در درجه حرارت 38 درجه ی سانتیگراد برج خنک کننده را ترک می نمایدسپس گازهای سرد شده را از میان یک برج مخصوص کک عبور می دهند تا سولفوریک اسید و ناخالصی های جامد دیگر را جدا نمایند. پس از این مرحله گاز از میان یک دستگاه جذب کننده عبور می نماید تا اسید کلریدریک را تولید نماید.
HCl Chemical formula
36.46g/mol Molar mass
1.18g/cm3 density
112°C- Melting point
35°C- Boiling point
7647-01-0 CAS number
 
 
18 تیر 1396 969
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020