مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
 
ساخارین، ارتوبنزن سولفومید، بنزل سولفونیمید، شاید مهمترین ماده ی شیرین کننده ی سنتزی  می باشد. این ماده به صورت پودر بلورین سفید رنگ است که حدود 350 برابر شیرین تر از شکر و حدود 500 برابر شیرین تر از ساکاروز می باشد. این ماده در آمیل استات، اتیل استات و بنزن محلول است و در آب به مقدار کم محلول می باشد.
کاربردهای ساخارین
از ساخارین برای تولید مواد غذایی رژیمی مخصوص افراد مبتلا به دیابت، شربت دارویی، نوشابه های بدون قند استفاده می شود.
روش تولید ساخارین
تولید ساخارین شامل سه مرحله می باشد.
  1. سولفوناسیون تولوئن با کلروسولفونیک اسید.
  2. آمینه کردن توسط آمونیاک.
  3. اکسیداسیون ارتو تولوئن سولفونیک اسید.
ابتدا تولوئن را سولفونه می کنند و تبدیل به ارتو تولوئن کلروسولفونیک اسید می شود که در اثر واکنش با کلرو سولفونیک اسید به دست می آید. واکنش در درجه ی حرارت خیلی پایین به وجود می آید. سپس آن را فیلتر کرده و با آمونیاک ترکیب می کنند و برای نیم ساعت آن را بهم زده و فیلتر می کنند. ارتو تولوئن سولفونیک اسید خام را به وسیله ی فیلتر کردن جدا و خارج می نمایند.
در مرحله ی بعدی ارتو تولوئن سولفونیک اسید و سدیم هیدروکسید را در آب حل می کنند و پرمنگنات پتاسیم را به آهستگی به آن می افزایند و درجه ی حرارت را در 40 درجه ی سانتیگراد نگه می دارند. ماده ی حاصل از فیلتراسیون را به که دارای لاستیک آستر شده است می ریزند و مقدار کمی بی سولفیت سدیم را به آن اضافه می نمایند تا رنگ بری کند. سپس ماده ی به دست آمده را توسط افزایش هیدروکلریک اسید، کمی اسیدی می نمایند و آن را فیلتر می کنند تا هر گونه ارتو تولوئن سولفونیک اسید واکنش نشده را خارج نمایند.
ویژگی های ساخارین
C7H5NO3S Chemical formula
147.63g/mol Molar mass
0.828g/cm3 Density
229°C Melting point
decomposes Boiling point
87-07-2 CAS number
 
25 آبان 1398 2851
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025