مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

■ -هیدروکسید سدیم یا سود پرک

هیدروکسید سدیم یا سود پرک یا کاستیک سودابا فرمول NaOHکه بسته به نوع استفاده به صورت پودر سفید یا پولکی یا پرک شده یا گرانوله و یا محلول موجود می باشد.تولید این ماده بر اساس هیدرولیز اب نمک(Nacl) که محلول به دو محلول1. کلرید سدیم و کلر 2.هیدروکسیدسدیم و هیدروژن تجذیه می شود.
/fa/content/cat1302/-هیدروکسید-سدیم-یا-سود-پرک/
1398/09/27 2488

■ هیدروکسید سدیم یا سود پرک

هیدروکسید سدیم یا سود پرک یا کاستیک سودابا فرمول NaOHکه بسته به نوع استفاده به صورت پودر سفید یا پولکی یا پرک شده یا گرانوله و یا محلول موجود می باشد.تولید این ماده بر اساس هیدرولیز اب نمک(Nacl) که محلول به دو محلول1. کلرید سدیم و کلر 2.هیدروکسیدسدیم و هیدروژن تجذیه می شود.
/fa/content/cat1303/هیدروکسید-سدیم-یا-سود-پرک/
1398/09/27 3434
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025